Informácie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do TSK

Licenčná zmluva

Zmluva o výkone auditu

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Kúpna zmluva

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Voľby do orgánov samosprávneho kraja – informácie pre voliča

Kosenie zaburinených pozemkom

Verejná obchodná súťaž

Vytvorenie oddychovej plochy v rámci mikro zóny pri obecnom úrade, osadenie vstupných pútačov do obce