Informácie

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Kúpna zmluva

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Voľby do orgánov samosprávneho kraja – informácie pre voliča

Kosenie zaburinených pozemkom

Verejná obchodná súťaž

Vytvorenie oddychovej plochy v rámci mikro zóny pri obecnom úrade, osadenie vstupných pútačov do obce

Prenájom obchodných priestorov

Zubná pohotovosť Púchov

Výzva na predkladanie ponuky – Vytvorenie oddychovej plochy v ramci mikrozóny pri obecnom úrade, osadenie vstupných pútačov do obce.