Kosenie zaburinených pozemkom

Verejná obchodná súťaž

Vytvorenie oddychovej plochy v rámci mikro zóny pri obecnom úrade, osadenie vstupných pútačov do obce

Prenájom obchodných priestorov

Zubná pohotovosť Púchov

Výzva na predkladanie ponuky – Vytvorenie oddychovej plochy v ramci mikrozóny pri obecnom úrade, osadenie vstupných pútačov do obce.

Prerušenie distribúcie elektriny

oznam spoločnosti KATES s. r. o. – zmena digitálneho vysielania

Informácie pre voličov

Oznam – ordinačné hodiny